Kontakty

Kontakty

Kontaktujte nás!

Máte jakýkoliv dotaz k provozu zámku?
Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Zámek Stráž nad Nežárkou

Náměstí Emy Destinnové 1
378 02 Stráž nad Nežárkou

Kontakty

info@zamekstraz.cz
+420 774 220 356

Provozovatel

STRÁŽ EMY DESTINNOVÉ, z.s.
IČ: 22867007

    Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. STRÁŽ EMY DESTINNOVÉ z.s. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá STRÁŽ EMY DESTINNOVÉ z.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
    Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.