Na křídlech hudby a poezie

„ Na křídlech hudby a poezie “

4. května 2024 v 19 hodin

Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tematických koncertů (velikonoční, mariánský, adventní, vánoční atd.)

S velkým úspěchem se setkávají především Poetická zastavení, Klenoty české hudby, Adventní kalendář a Hudba královen, které soubor vydal i na stejnojmenných CD.

Novým projektem je program Na křídlech hudby a poezie, který spojuje hudbu inspirovanou ptačí tematikou s něžnou poezií protagonistky koncertu Zbyňky Šolcové.

Velkou inspirací hudebních skladatelů byl vždy ptačí zpěv. V pestrém programu soubor představuje skladby světových mistrů od baroka až po současnost. Posluchači mohou srovnávat různé přístupy k hudebnímu vyjádření zvoleného tématu. V uvedených dílech Vivaldiho, Telemanna, Mozarta nebo Saint-Saënse se melodické pojetí často prolíná do dynamického dialogu flétny a harfy, vyjadřující jarní ráno v přírodě. Naproti tomu Čajkovského Kanárek nebo Slavík a růže od Rimského-Korsakova přecházejí v zádumčivé melodie s orientálními motivy naznačujícími touhu po volnosti a svobodě. Na koncertě nechybí ani česká klasika zastoupená tvorbou Smetany, Janáčka či Martinů.

Věříme, že tento program posluchače pobaví a dokáže jim, že klasická hudba nemusí být vždy jen vážná.

Účinkují:

Daniela Demuthová – mezzosoprán, recitace
Zbyňka Šolcová – harfa
Žofie Vokálková – flétna

Cena vstupenky 250,- Kč
Vstupenky objednávejte ZDE

Ještě jednou vás srdečně zveme a doufáme, že nás navštívíte a prožijete s námi příjemný ptačí večer.